Kernwaarden

Wij hebben als team 5 kernwaarden bepaald voor ons werk. Die houden ons scherp en alert. Deze kernwaarden vormen de basis bij alles wat we doen.

Werkplezier

Werk neemt een groot deel van ons leven in beslag, dus zijn we aan onszelf verplicht het allerbeste ervan te maken. Plezier hebben in ons werk is daarom van essentieel belang. In een wereld die continu verandert, is werkplezier zelfs randvoorwaarde voor succes.

Betrouwbaar

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Betrouwbaar betekent voor ons dus duidelijk en eerlijk handelen. simpelweg eerlijk zijn. In de relatie met onze klanten zijn wij continu op zoek naar een win-win situatie met respect voor elkaars belangen.

Passie

Onze passie geldt voor zowel de techniek als voor de mensen. Onder ‘passie’ verstaan we: toewijding, bevlogenheid, een positieve houding. Dat geldt voor alle medewerkers die ons bedrijf succesvol maken. Wij zijn bereid nét iets verder te gaan en voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat.

Innovatief

In een voortdurende veranderende markt streven we binnen Schmit Parking Solutions B.V. continue naar verbetering van zowel bestaande als nieuwe producten en diensten. Uit passie en gebruik makend van onze talenten creëren en introduceren wij ook nieuwe producten en diensten. Wij zijn altijd op zoek naar de beste oplossingen.

Samenwerken

Werken in een team maakt ons sterker, slimmer en beter. Wij bouwen langdurige relaties op door respectvol samen te werken, in alle disciplines. Hierbij verwelkomen wij elkaars unieke bijdrage en nieuwe inzichten.