Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen betekent voor Schmit Parking Solutions B.V. dat wij naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet).

Daarnaast heeft Schmit Parking Solutions B.V. oog voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Schmit Parking Solutions B.V. streeft naar het vinden van een balans tussen People, Planet en Profit.

Duurzaamheid is de drijfveer achter de vernieuwing in bedrijfsvoeringsprocessen, producten en diensten.

Hierbij gaat het verder dan ‘groen’-denken. Het gaat om veranderingen van inkoop van duurzame grondstoffen, deelfabricaten en energie, tot het scheppen van een duurzaam werkklimaat. Bovendien willen onze  afnemers, steeds vaker helder zicht op een eerlijk product of een transparant ontwikkelde dienst.

Door nieuwe methoden, kunnen strategische en duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld worden en transparant gemaakt worden. Dit is onmisbare ontwikkeling voor duurzame ondernemingen en voor kritische afnemers binnen de parkeerbranche.

Schmit Parking Solutions B.V. is buiten VCA**, ISO9001 ook ISO 14001 gecertificeerd.

ISO14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.