Samenwerking met Vicky

Hiermee kunt u niet gebruikte parkeerplaatsen verhuren

Bijna 400 parkeerlocaties zijn voorzien van ons slimme cloud-based  parkeermanagement systeem ParkXS. Dit was dan ook de reden voor Vicky om een koppeling te realiseren met ParkXS zodat de Vicky gebruikers via een app toegang kunnen verkrijgen tot deze locaties.

Vicky biedt exploitanten de mogelijkheid om niet gebruikte parkeerplaatsen te kunnen verhuren. Door het realiseren van een koppeling op server niveau hoeft er op locatie geen hardware te worden geinstalleerd en blijft de telling van het aantal aanwezige voertuigen intact. 

https://vicky.one/blog/samenwerking-schmit-parking-solutions/